Umbria Jazz 1976. Orvieto

Umbria Jazz. Orvieto, 20 luglio 1976